East Kazakhstan

PDF

Sites

Publications

Umitkaliev U. U., Ajtbaev A. B., Iskakov K. A., Pedrackij M. Pogrebal'nye sooruzheniya epohi bronzy v mogil'nike Kyrykungir // Bronzovyj vek Kazahstana: issledovaniya i novye otkrytiya.  Astana: Izd-vo ENU, 2018.  Vyp. 1.