PDF

Khasurta

Bronze knife was found in Khorinsiy district, Buryatia, on arable land near Khasurta village, in the valley of the Khasurta river. The item was given to the Museum of Buryat History in 1997 by Mansurov A.

Collection

Publications

Grishin YU.S. Pamyatniki neolita, bronzovogo i rannego zheleznogo vekov lesostepnogo Zabajkal'ya. M.: Nauka, 1981, 204 S.