PDF LIDO

Socketed arrowhead


Size

Length - 50.13 mm

Width - 12.69 mm


Publications

Umitkaliev U. U., Ajtbaev A. B., Iskakov K. A., Pedrackij M. Pogrebal'nye sooruzheniya epohi bronzy v mogil'nike Kyrykungir // Bronzovyj vek Kazahstana: issledovaniya i novye otkrytiya.  Astana: Izd-vo ENU, 2018.  Vyp. 1.


Page authors: A. Pankina, L. Lbova